© 2019 by HAYAL INCEDOGAN. All rights reserved.

 

 

SANATÇI METNİ

 

Hayal İncedoğan, çalışmalarında disiplinlerarası olasılıkları farklı materyaller aracılığıyla araştıran bir sanatçı. İlk dönem işleri çoğunlukla; motif kavramını biçimsel olarak ele aldığı büyük ölçekli tuval resimlerinden oluşurken, zamanla yeni teknolojileri üretiminin içine yerleştirmiş, fotoğraf, neon, ayna ve sesli video yerleştirmeler gibi farklı medyumlar işlerinin teknik ve kavramsal bileşenlerini oluşturmuştur.

 

Çalışmalarının konusunu; 21. yy’da ‘romantizm’ kavramını ve ‘bohemi’ yeniden yorumlamak şeklinde tarif ederken, klasik ve elektronik müzik, bazı edebi metinler ve botanik ile güçlü bağları bulunan eserler ortaya koymaktadır. Anı, kişisel ve toplumsal bellek, hatıralar ve nostalji temel araştırma konuları arasında yer alır ve sanatsal pratiğinin temellerini oluşturur.

 

Yeni projelerinin yanı sıra, uzun soluklu bir sergi dizisi olarak tasarladığı 'Leylak Şarabı Vol.II' için çalışmalarını sürdürmektedir.

HAKKINDA

İzmir doğumlu sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı fakültede Sanat ve Tasarım Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmekte ve akademisyen olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında dünya çapında gerçekleşen ‘Genç Sanatçılar Avrupa Müzeleri’nde’ başlıklı uluslararası proje kapsamında Pera Müzesi’nin seramik koleksiyonuna atıflı bir eser hazırlamış ve koleksiyonla birlikte sergilenmiştir. 2007 yılında Türk Amerikan Derneği sponsorluğuyla NY School of Visual Arts Üniversitesi’nin bursunu kazanarak, yeni medya alanındaki projesi ile ilk sergisini New York’ta göstermiştir. 2010 yılında ‘Çağdaş Türk Sanatı’nın Son 60 Yılı’ başlıklı uluslararası sergide eserleri Almanya’da Osthaus Müzesi’nin ardından, Ruhr & Pecs 2010 Kültür Başkenti Projesi’nin bir parçası olarak Mönchehaus Museum Goslar, Pécs ve Macaristan’daki Modern Hungarian Galeri’de sergilenmiştir. ‘Rüzgar Yabanidir’ (Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi Operation Room 2012) , ‘Leylak Şarabı Vol.I (Art On İstanbul, 2014), ‘Sonsuzun Sesi’ (Pera Palace Hotel, 2015) isimli sergiler diğer solo projeleri arasındadır. 2014 yılında Çağdaş Türk Sanatı'nda dikkat çeken 40 sanatçı arasında gösterilmiştir. 

 

Çalışmaları bugüne kadar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Finlandiya, İspanya, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli müze ve kurumlarda gösterilmiştir. T.C Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu, Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Elgiz Müzesi Çağdaş Sanat Koleksiyonu gibi birçok kurumsal ve özel koleksiyonda işleri bulunmaktadır. Çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı projelerle sürdürmektedir.

______________________________________________________________________________________________________

 

STATEMENT

Hayal İncedoğan is an artist who is seeking interdisciplinary possibilities by means of different materials. Her first period works are mostly consisted of big scaled canvas painting which she deals with the concept of motif. In process of time she combined these works with the tools of new technology. different mediums like photograph, neon, mirror, audio-visual installations formed her work’s technical and conceptual components. She describes her work’s subject as 21st century’s romanticism concept and the reinterpret the bohemian. Recollection, individual and social memory and nostalgia are her main research subjects and these constitutes the basis of her artistic practices.

 

Besides her new projects, she has been working on her long term exhibition series “Lilac Wine Vol. II”

 

​CV

 

Izmir based contemporary artist. She graduated from Dokuz Eylül University Faculty Of Fine Arts, Department of Painting, where she also received her master’s degree in 2008. Since 2005, Incedoğan is an academician at the department of basic arts of the mentioned faculty. In 2007, she presented a new-media project and an ‘open studio’ exhibition at NY School Of Visual Arts. Her works have been exhibited in several museums and galleries in the USA, Germany, Finland, Spain, Hungary And Uae. Her works have been included in public and private collections, including Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs Collection, Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection,  Elgiz Museum Contemporary Art Collection, Huma Kabakçı Collection, Papko Art Collection and some private collection.

 

 

                Photos: Gözde Yenipazarlı Dinler